Megalakult a Climate Ethanol Alliance

Az európai, amerikai és ázsiai tagokat képviselő Climate Ethanol Alliance (CEA) a közlekedés széndioxid-mentesítésének előmozdítására jött létre. A szövetség bioetanolgyártókat, -szolgáltatókat és bioökonómia alapanyag-beszállítókat fog egybe. A szervezet küldetése a Párizsi Megállapodás éghajlat-politikai céljainak elősegítése, és a közlekedési ágazat alacsony szén-dioxid-kibocsátásra való átállásának felgyorsítása.

A dunaföldváron működő Pannonia Bio és a Renewable Fuels Association által alapított, az Eco-Energy, az IFF, a Lallemand, a Murex és a Praj nemzetközi vállalatok támogatásával működő Climate Ethanol Alliance elkötelezett a megújuló etanol, mint a kőolaj fenntartható alternatívájának népszerűsítése mellett. A szövetség a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt szorgalmazza a közlekedés és fuvarozás szén-dioxid-mentesítésében.

Több mint két évtizednyi, gyakorlati tapasztalat bizonyítja, hogy az etanol a kőolaj valós alternatívája. A biológiai erőforrásokra alapozott gazdaság folyamatos technológiai innovációja jelentős előnyökkel jár az éghajlat, a vidékfejlesztés, a mezőgazdaság, az energiafüggetlenség és a levegőminőség szempontjából. Az éghajlatváltozás hatásainak minimalizálására tett erőfeszítések-, és a közlekedésre vonatkozóprioritások fejlődésével párhuzamosan az  etanol, mint fenntartható megoldás szerepe is újraértékelődik. 
 

  • A CEA több mint egy évtizednyi tapasztalatra támaszkodva hangsúlyozza a tényeken alapuló politikai döntéshozatal jelentőségét. Az etanol szerepének felülvizsgálata és újrapozicionálása kulcsfontosságú, tekintettel felhasználási előnyeire és költséghatékonyságára. 
  • A szervezet szükségesnek tartja a magas oktánszámú üzemanyagok bevezetését ahhoz, hogy az üzemanyagokra vonatkozó szabványok teljesítsék a klímavédelmi célokban foglaltakat. A megnövelt oktánszámú E20 (20%-nyi etanollal kevert benzin) üzemanyag szabványosítása kritikus fontosságú lépés ebben az irányban. 
  • Az etanolipar képes arra, hogy a széndioxid-mentesítésre irányuló erőfeszítések élére álljon. A fermentációs széndioxid-leválasztás és -tárolás (Fermentation Carbon Capture and Storage – FCCS) költséghatékonyságának elismerése elengedhetetlen az éghajlatváltozás kezelésére irányuló szakpolitikai kezdeményezések szempontjából. 
A Climate Ethanol Alliance partnerei olyan szakpolitikai döntések megvalósítását szorgalmazza, amelyek kézzelfogható eredményeket és intézkedéseket hoznak az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében. A CEA úgy gondolja, itt az ideje a szakpolitikai eszmecseréket az etanol valós képességeinek és tényleges előnyeinek figyelembevételével lefolytatni.

Bővebb információért látogasson el a Climate Ethanol Alliance honlapjára! 

Sajtómegkeresések:
Tamáska György
gytamaska@pannoniabio.com
+36 30 670 9964

Általános információ:
Szabó Zoltán
zoltan.szabo@climateethanolalliance.com
+36 30 371 8891