VIDÉKI RENESZÁNSZ: EGY MODERN BIOFINOMÍTÓ TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI

Vidéki reneszánsz: egy modern biofinomító társadalmi és gazdasági hatásai
A Pannonia Bio biofinomítója a Tolna megyei Dunaföldváron található. Az üzem biomasszaként takarmány minőségű kukoricát dolgoz fel, amelyből állati takarmányt, bioetanolt és kukoricaolajat gyártanak. A környékbeli gazdálkodók évente több mint egymillió tonna kukoricával látják el az üzemet, amiből 325 000 tonna állati takarmány, 450 millió liter bioetanol és 10 000 tonna kukoricaolaj készül. A kukorica exportcélú helyi feldolgozása jelentősen növeli a nyersanyag pénzügyi értékét és tápértékét.


Az állati takarmányt a Dunán keresztül, uszályokkal exportálják egész Európába és a Közel-Keletre. Táplálkozási és egészségvédő tulajdonságai miatt ez a takarmány magasabb minőségű, mint a nyers kukorica. Az etanolt vasúton szállítják európai olajfinomítókba, ahol az üzemanyagok szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében benzinhez keverik.
A biofinomító Budapesttől 100 km-re, vidéki környezetben, a Duna partján, Magyarország kukoricatermesztő régiójának szívében található. A legközelebbi város, a tízezer lakossal bíró Dunaföldvár az üzemtől 5 km-re fekszik. A családi gazdaságok fontos szereplői a környék gazdasági életének. A biofinomító 2012-ben kezdte meg a működését, és azóta több mint kétszeresére növelte kapacitását. Az üzem a legmodernebb technológiákat használja, emellett új, bio-alapú technológiák fejlesztésének bölcsője is.

Dunaföldvár városát negatívan érintette a 2008-as gazdasági válság. A település természetes lakosságcsökkenését súlyosbította a jelentős mértékű elvándorlás. Az elmúlt évek új beruházásai megfordították a vándorlás mérlegét, és Dunaföldvárt Magyarország legfejlettebb városai közé emelték. A közvetlenül 172 embert foglalkoztató, közvetett módon pedig több mint 2000 munkahelyet teremtő bioetanol üzemnek jelentős szerepe volt ebben.
Ez az összefoglaló azt mutatja be, hogy a mára teljes működő-képességét elért Pannonia Bio biofinomító milyen társadalmi-gazdasági hatást gyakorol a régió érintett szereplőire. A felhasznált adatok a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja 2016-ban végzett kutatásából származnak.
A kutatás szövege teljes terjedelmében pdf formátumban itt érhető el.

A HELYI GAZDASÁGRA GYAKOROLT HATÁSOK

Az üzem jelentősen befolyásolta az életminőséget Dunaföldvár környékén. Közvetlen hatásai közé tartozik a magas minőségű, tartós munkahelyek létrehozása; a környéket érintő elvándorlás mérséklése; a munkanélküliség csökkenése; a közszolgáltatások javulása és a környéken szokásosnál jobb munkavállalói kompenzációs csomagok.MUNKAHELYTEREMTÉS

A 2011-es építkezés során közel 3000 munkahely jött létre. A 2012-es indulás óta a közvetlenül foglalkoztatottak száma a kezdeti 78-ról 172-re nőtt, és becslések szerint a gyár közvetve mintegy 2000 embernek ad munkát. Az üzem működését, értékesítési és logisztikai tevékenységét támogató kereskedelmi és szolgáltató szektorokban is munkahelyek jönnek létre. Az üzem közvetve a karbantartás, mechanikai fejlesztések és ipari takarítás, tájrendezés, talaj- és homlokzatfenntartás, minőség-ellenőrzés, biztosítás, az állati takarmány és etanol szállításával kapcsolatos közúti, vasúti és vízi logisztikai támogatás, valamint a szállítmányozás területén is hozzájárul a munkahelyteremtéshez. A szolgáltató cégek befektetési, fejlesztési és foglalkoztatási mutatói javultak a Pannonia Biolal folytatott kapcsolatuknak köszönhetően, ami pedig lehetővé tette ügyfélkörük kibővítését. További közvetett hatásként jelentkezett, hogy be kellett tölteni az üzemi dolgozók megüresedett állásait, ami lehetővé tette új munkavállalók belépését a munkaerőpiacra.JÖVEDELEMRE GYAKOROLT HATÁSOK

A dunaföldvári üzem vonzó feltételeket és a településen szokásosnál magasabb jövedelmet kínál. A helyi keresetekre gyakorolt ha-tást jól mutatja a legmagasabb jövedelműek által fizetett adók ugrásszerű megnövekedése. A jövedelmi szintek emellett további keresletet generálnak a helyi áruk és szolgáltatások iránt.

A helyi adóbevételre, az önkormányzatra és az üzleti életre gyakorolt hatások.
 
A bioetanolüzem jelentősen javított Dunaföldvár pénzügyi helyzetén, figyelemre méltó pénzügyi többletet biztosítva a város számára. Ez lehetővé tette az adósságcsökkentést és a többlettőkéből megvalósított infrastrukturális fejlesztéseket. Jelenleg a Pannonia Bio a város legnagyobb adózója.A DOLGOZÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK

A közvetlen munkavállalók kulcsfontosságú érintettek. A gazdasági kutatások a pénzben kifejezhető, számszerűsíthető hatásokat emelik ki, miközben figyelmen kívül hagyják a munkahelyteremtés emberi vonatkozásait. Strukturált interjúkon, egy kérdőíven és fókuszcsoportok kialakításán keresztül megvizsgálták, hogy mit jelent a dolgozók számára a Pannonia Bionál dolgozni.A cég elsősorban dunaföldvári lakosok vagy a város közvetlen közelében élők közül toboroz. A válaszadók nagy részének legalább 5 éves munkatapasztalata volt és már dolgozott hasonló munkakörben korábban is. Egy-negyedük már dolgozott külföldön. A kérdőív azt vizsgálta, hogy a dolgozók mit gondolnak a cégről mint munkahelyről, miért csatlakoztak a céghez és az milyen hatással van a magánéletükre.Általánosságban a dolgozók úgy vélekedtek, hogy a cég vonzó munkahely. Ennek okaként olyan tényezőket jelöltek meg, mint a javadalmazás, a munkabeosztás, a munkafeltételek, a szakmai fejlődés és a stabilitás. Többek között a következő döntő tényezők motiválták a dolgozókat a csatlakozásra: stabil munkahely, szakmai fejlődés, vonzó bércsomagok, karrierépítés, rugalmas munka és nemzetközi munkakörnyezet. Ami a magánéletre gyakorolt hatást illeti, a dolgozók általánosságban egyetértettek abban, hogy a cég előrelépést jelentett a karrierjük szempontjából. Elmondásuk szerint a korábbi munkahelyükhöz képest magasabb fizetés hozzájárul szabadidejük jobb minőségű és aktívabb eltöltéséhez. A dolgozók a cég társadalmi felelősségvállalását is kiemelkedőnek ítélték meg.A gazdálkodásra gyakorolt hatások

A kutatás azt vizsgálta, hogy a biofinomító milyen hatással volt azokra a kukoricatermelőkre, akik hosszú távú együttműködést építettek ki a céggel.
A tanulmány rámutatott arra, hogy a Pannonia Bio stabilizálóan hat a magyar kukoricapiacra, így csökkenti a kukoricatermelők működési és beruházásokhoz köthető kockázatait, valamint növeli nyereségüket. Ez az előre látható és stabil kukoricakereslet csillapítja az áringadozásokat. 

A cég közvetlenül a gazdálkodóktól vásárolja a kukoricát, így - kihagyva a kukorica exportálásához nélkülözhetetlen köztes szereplőket - nagyobb bevételt biztosít számukra. Az üzem kistermelőkkel és nagyüzemi gazdálkodókkal is együttműködik. A legalacsonyabb vásárolt mennyiség 25 tonna. Az előnyökből mindenki egyenlő mértékben részesül, függetlenül a gazdaság méretétől.A cég piacra lépése javított a fizetési fegyelmen és megbízhatóvá tette a gazdálkodók kifizetését, ami korábban nem volt mindig jellemző. A gazdálkodók egyetértettek abban, hogy a piac a korábbi évekhez képest egyértelműen átláthatóbbá vált és az üzem működése csökkentette kockázataikat. 

Gyakran került sor olyan, a versenyképességet növelő beruházásokra és fejlesztésekre, mint gép- és felszerelésvásárlások, a növényvédelmi gyakorlatok javítása, a vetésforgó módszerek megváltoztatása vagy a precíziós gazdálkodás feltételeinek megteremtése.Az intenzív beruházási hajlandóság az üzem jelenlétének továbbgyűrűző hatására enged következtetni. A gazdálkodók a verseny-képességet javító technológiai fejlesztéseket már egy korábbi szakaszban, illetve nagyobb mértékben is megvalósíthatónak találták. A beruházásokkal járó kockázat csökkent, és a tanulmány rámutatott arra, hogy az üzem nélkül a beruházások fele kisebb valószínűséggel valósult volna meg, ha egyáltalán megvalósul. Ez az eredmény jóval túlmutathat a tanulmány határain. 

A gazdálkodók szerint a klímaváltozás jelenti a mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívást, és az extrém időjárási viszonyok magasabb kockázatot hordoznak magukban. Az erre adott elsődleges válaszlépések között említették a kukoricatermő területek csökkentését, a szárazságtűrő hibrid kukoricafajták termesztését és a talaj víztartó képességének javítását. Elmondásuk szerint leginkább a tőkehiány és a nemzeti szabályozási környezet hátráltatja az alkalmazkodást a klímaváltozáshoz.Az életmódra és kultúrára gyakorolt hatás

A kutatás elemzi azt is, hogy a Pannonia Bio hogyan hat a helyi közösségi életre, oktatásra és kultúrára. Az üzem kétféleképpen befolyásolja Dunaföldvár életét. Egyrészről befizeti a korábban említett helyi iparűzési adót, másrészről támogatja a helyi önkormányzatot és közintézményeket. 

Többek között pénzügyi támogatást nyújt a rászoruló családoknak, számítástechnikai felszerelésekkel segíti a helyi óvodát és az általános- és középiskolát, valamint rendszeresen támogat négy nagyobb - a város Kulturális Központja által rendezett - éves eseményt. 

Emellett a dolgozók önkéntes alapon karácsonyi ruha- és játékgyűjtést szerveznek a városi óvoda és általános iskola számára. Az állami és civil szféra képviselői egyaránt méltatták a cég társadalmi felelősségvállalását, kiemelve, hogy a helyi közösség vállalati támogatása korábban ismeretlen fogalom volt a település számára.